Theses 

Volnočasové aktivity: Sociální a vývojové aspekty u adolescentů – Mgr. Zuzana Sýkorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Sýkorová

Disertační práce

Volnočasové aktivity: Sociální a vývojové aspekty u adolescentů

Leisure time activities: Social and developmental aspects among adolescents

Anotace: Cílem této práce bylo přiblížení problematiky volného času u adolescentů ve věkovém období 11, 13, 15 a 17 let. Cílem práce je zjistit, jak tráví čeští adolescenti svůj volný čas, co nebo kdo má vliv na náplň jejich volného času a jaký vliv má samotný volný čas na jejich psychosociální vývoj. Výzkum práce byl realizován v rámci evropské longitudinální studie ELSPAC. Popsali jsme jednotlivé typy volnočasové aktivity, kterými si adolescenti vyplňují svůj volný čas. Identifikovali jsme základní faktory, které ovlivňují, jakým způsobem adolescenti vyplňují svůj volný čas, a to věk, pohlaví a vzdělání adolescentů, vzdělání matky, výchovní styl rodičů a osobnostní charakteristiky adolescentů. Dále jsme zjišťovali souvislosti participace adolescentů na strukturovaných volnočasových aktivitách s projevy problémového chování. Tato studie poukazuje na důležitou roli volnočasových aktivit v období dospívání.

Abstract: The aim of this dissertation was to provide deeper insight into understanding of leisure time among czech adolescents (ages 11, 13, 15 and 17). The data come from European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC). We described different types of activities in which adolescents participate during their leisure time. We narrowed the focus down to analysis of which factors may influence leisure time participation among adolescents. We identified these factors: age, gender and education of adolescent, education of mother, parenting style and personal characteristics of adolescent. We examined the role of leisure time as a preventive factor against problem behavior during adolescence. Study point out that leisure time is important part of adolescents´ development.

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, adolescence, osobnostní charakteristiky, výchovní styl, problémové chování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:53, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz