Mgr. Tomáš Pažourek

Bakalářská práce

Webové služby v architektuře REST na platformě .NET

Web services using REST architecture on .NET platform
Anotace:
Práce rozebírá architekturu REST z teoretického i praktického hlediska. Popisuje její základní pojmy a myšlenky ve vztahu z webovým službám. Představuje implementaci architektury na platformě .NET a zabývá se dalšími otázkami a problémy okolo vývoje a konzumace těchto služeb. Práce také obsahuje implementaci vzorové RESTové služby a přikládá materiály pro výuku daného tématu.
Abstract:
The thesis analyzes REST architecture from both theoretical and practical point of view. It describes the basic concepts and ideas in relation to web services. It also presents information on the implementation of REST architecture on .NET platform and discusses other issues and problems of development and consumption of these services. The work also includes a sample implementation of RESTful service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Filip Jurnečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky