Mgr. Irena Školníková

Bakalářská práce

Místní a krajské referendum

Local and Regional Referendum
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Místní a krajské referendum“ poskytuje pohled na institut referenda jako prostředku k prosazování přímé demokracie. Cílem práce je analýza místního a krajského referenda v České republice a jejich využívání. První kapitola mapuje referendum z obecného hlediska. Zaměřuje se na jednotlivé typy referend, výhody a nevýhody všelidového hlasování. Druhá kapitola představuje právní …více
Abstract:
Bachelor thesis "Local and Regional Referendum" provides an overview of referendums as a means to promote direct democracy. The aim is to analyze the local and regional referendum in the Czech Republic and their use. The first chapter surveys the referendum in general terms. It focuses on the different types of referendums, the advantages and disadvantages of the referendum vote. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta