Mgr. Irena Školníková

Bachelor's thesis

Místní a krajské referendum

Local and Regional Referendum
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Místní a krajské referendum“ poskytuje pohled na institut referenda jako prostředku k prosazování přímé demokracie. Cílem práce je analýza místního a krajského referenda v České republice a jejich využívání. První kapitola mapuje referendum z obecného hlediska. Zaměřuje se na jednotlivé typy referend, výhody a nevýhody všelidového hlasování. Druhá kapitola představuje právní …more
Abstract:
Bachelor thesis "Local and Regional Referendum" provides an overview of referendums as a means to promote direct democracy. The aim is to analyze the local and regional referendum in the Czech Republic and their use. The first chapter surveys the referendum in general terms. It focuses on the different types of referendums, the advantages and disadvantages of the referendum vote. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lucie Winklerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta