Ing. Jan Šmejc

Bakalářská práce

Zdroje financování příspěvkové organizace

Financing Sources of Allowance Organizations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zdroje financování příspěvkové organizace. Teoretická část se zabývá obecnou definicí neziskových organizací a jejich klasifikací. Dále se práce zaměřuje na příspěvkové organizace; jejich členění, vznik, orgány a zákonné změny. Práce se zaměřuje také na zdroje financování neziskových organizací s hlubším zaměřením na příspěvkové organizace. Praktická část aplikuje získané …více
Abstract:
The thesis is focused on the sources of funding of subsidized organization. The theoretical part deals with general definition of non-profit organizations and their classification. The work focuses on the budgetary organizations, their structure, formation, institutions and legal changes. The work also focuses on the sources of funding for both categories and detailed focusing on the contribution of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní