Bc. Marcela Balejová

Diplomová práce

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie a s využitím obnovitelných zdrojů

Integrated Building Systems - An Intelligent House with Near- Zero Energy Consumption and Renewable Energy Resources - the KNX Control System
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout soběstačný nulový rodinný dům, který splňuje podmínku pasivního standardu. Návrh obsahuje systémy a technologie pro zajištění opti-málního komfortu bydlení. Budova musí splňovat požadavky z hlediska energetické úspory a stavebně fyzikálních parametrů. Obsahuje komplexní návrh systému techniky prostředí pro tvorbu mikroklimatu uvnitř objektu. Obnovitelné zdroje …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to design a self-sufficient zero-family house that meets the passive standard conditions. The design includes systems and technologies which allow optimal living comfort. Requirements of energy efficiency and building-physical parame-ters have to be met. It contains a complex design of an environmental system technology creating a microclimate inside the object. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Balejová, Marcela. Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie a s využitím obnovitelných zdrojů. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe