BcA. Jana Zlomková, DiS.

Bakalářská práce

Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Piano Audition - 20th January 2017
Anotace:
Interpretační výkon se skládá z klavírních skladeb instruktivní literatury všech stylových období. Volbu repertoáru tvoří rozmanité skladby ve smyslu jejich charakteru i výše pianistické úrovně. Program byl složen ze skladeb stěžejních autorů klavírní tvorby.
Abstract:
Interpretation performance consists of piano compositions of instructive literature of all stylistic periods. The choice of the repertoire consists of compositions that are diverse in their character as well as the piano level. The program is composed of important piano authors’ compositions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniela Velebová
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/w18jc/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika