Petra Pospíšilová

Bakalářská práce

Komparativní analýza kvality života obyvatel Olomouckého kraje v rámci ostatních krajů České republiky

Comparative analysis of the quality of life of inhabitants of the Olomouc region in comparison with other regions of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života obyvatel Olomouckého kraje v porovnání s ostatními kraji ČR. Hlavním cílem je porovnat pomocí vybraných ukazatelů kvalitu života obyvatel Olomouckého kraje s ostatními kraji v ČR.Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí rešeršní analýzy vymezen pojem kvalita života a jsou zde představeny metodiky měření kvality …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the quality of life of inhabitants of the Olomouc region in comparison with other regions of the Czech Republic. The main aim of the work is to compare the quality of life of inhabitants of the Olomouc region with other regions of Czech Republic by using chosen indicators. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. Based on the research analysis, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Karel Mirošník
  • Oponent: Ludmila Petkovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77665