Bc. Jana Hintenausová

Master's thesis

Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea)

Immature morphology and taxonomy of the jumping plant-louse family Triozidae with special emphasis on insufficiently known central European species (Hemiptera: Psylloidea)
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje morfologii a taxonomii vývojových stádií (larev neboli nymf) mer (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) ve střední Evropě, a to zejména doposud nepopsaným nebo málo známým larvám rodů Bactericera Puton, 1876, Eryngiofaga Klimaszewski, 1968 a Trioza Foerster, 1848 z čeledi Triozidae. Práce zahrnuje morfologické popisy pátého instaru larev druhů Bactericera bucegica (Dobreanu …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the morphology and taxonomy of immature stages (larvae or nymphs) of jumping plant-lice or psyllids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) in central Europe. It is particularly focused on hitherto undescribed or little known larvae of the genera Bactericera Puton, 1876, Eryngiofaga Klimaszewski, 1968 and Trioza Foerster, 1848 from the family Triozidae. The thesis includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology