Bc. Veronika Váňová

Bachelor's thesis

Titrační kalorimetrie pro měření afinity protilátky s antigenem

Titration calorimetry to measure antibody affinity to the antigen
Anotácia:
Izotermní titrační kalorimetrie je velmi citlivá metoda, která se využívá pro stanovování afinitních konstant jednotlivých makromolekul a ligandů. Zároveň je možná velmi dobrá termodynamická identifikace reakcí na základě vyzařování nebo pohlcování energie. Titrační kalorimetrie umožňuje převedení jakékoliv energie na teplo, a proto je nejvyhledávanější metodou v oblastech biochemie, genomového inženýrství …viac
Abstract:
Isothermal titration calorimetry is a very sensitive method, which is used for measurement of the affinity constant and thermodynamics parameters. The principle of the method is transfer certain energy into heat, that makes this technique the method chosen for biotechnology and biochemistry.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedúci: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Veronika. Titrační kalorimetrie pro měření afinity protilátky s antigenem. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant