Bc. Martina Pospíšilová

Bakalářská práce

A Luta entre os Liberais e Absolutistas na Vida e Obra de Almeida Garrett

The Life and Work of Almeida Garrett in the Struggle between the Liberals and Absolutists
Abstract:
The bachelor thesis deals with the struggle between the Liberals and Absolutists in the first half of the 19th century in Portugal and its impact on life of Almeida Garrett, Portuguese writer and political activist. As a representative of the first generation of Romanticism in Portugal, he reflects this unpeaceful period in his work from the point of view of a contemporary witness. Consequently, the …více
Abstract:
Bakalářská práce s názvem “Boj mezi liberály a absolutisty v životě a díle Almeidy Garretta” konfrontuje historický vývoj první poloviny 19. století v Portugalsku s životním osudem portugalského spisovatele a politika Almeidy Garretta. Jako představitel první generace portugalských romantiků se do veřejné činnosti nejen aktivně zapojil, ale i následně události této neklidné doby odráží ve svém díle …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta