Bc. Petra Dudová

Bachelor's thesis

Informační exkluze seniorů v České republice po roce 1989

Information Exclusion of Seniors in the Czech Republic after 1989
Abstract:
Moje bakalářská diplomová práce je zaměřena na problematiku informační exkluze seniorů v České republice po roce 1989. Cílem mé práce je vymezit základní pojmy digitální doba, informační společnost a informační exkluze, analyzovat vliv informační společnosti na seniory v České republice v období od roku 1989 až po současnost, příčiny a důsledky informační exkluze seniorů a popsat možnosti minimalizace …more
Abstract:
My bachelor diploma work is focused on the topic of information exclusion of seniors in the Czech Republic after 1989. The aim of my work is to define the basic terms digital time, information society and digital divide (information exclusion) and analyse the influence of the information society on seniors in the Czech Republic from 1989 until present, reasons and consequences of the information exclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Barbora Šedivá, PhD.
  • Reader: Mgr. Martina Ivičič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media