Bc. Petra Dudová

Bakalářská práce

Informační exkluze seniorů v České republice po roce 1989

Information Exclusion of Seniors in the Czech Republic after 1989
Anotace:
Moje bakalářská diplomová práce je zaměřena na problematiku informační exkluze seniorů v České republice po roce 1989. Cílem mé práce je vymezit základní pojmy digitální doba, informační společnost a informační exkluze, analyzovat vliv informační společnosti na seniory v České republice v období od roku 1989 až po současnost, příčiny a důsledky informační exkluze seniorů a popsat možnosti minimalizace …více
Abstract:
My bachelor diploma work is focused on the topic of information exclusion of seniors in the Czech Republic after 1989. The aim of my work is to define the basic terms digital time, information society and digital divide (information exclusion) and analyse the influence of the information society on seniors in the Czech Republic from 1989 until present, reasons and consequences of the information exclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Šedivá, PhD.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií