Bc. Anna PIECHOWICZ

Diplomová práce

Média a volný čas žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií

Media and leisure time of second grade students of primary and grammar schools
Anotace:
Tato diplomová práce řeší roli médií ve volném čase žáků 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Cílem bylo zjistit, která média jsou nejčastěji zastoupena v životě adolescentů a v jaké míře je ovlivňují. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou přiblíženy výsledky tří výzkumů a tří závěrečných studentských prací na podobné či obdobné téma a jsou zde vysvětleny …více
Abstract:
This diploma thesis addresses the role of the media in the leisure time of the 2nd grade of primary schools and multi-year grammar schools pupils. The aim of this work was to find out which media are most often represented in the lives of adolescents and to what extent they happen to be influenced by them. The diploma thesis is divided into two parts, namely theoretical and practial. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIECHOWICZ, Anna. Média a volný čas žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta