Bc. Milan Doležal

Diplomová práce

Collaborative Virtual Environments

Collaborative Virtual Environments
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo navrhnutí, implementace a vyhodnocení imerzivních kolaborativních prostředí. Připraveny byly dva odlišné scénáře. První, virtuální kancelář, prozkoumala editaci textu více uživateli ve virtuální realitě. Druhý scénář se zaměřil na edukační potenciál kolaborativní virtuální reality. Byla získána data z dotazníků od 30 uživatelů, která byla náslědně porovnána v závislosti …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to design, implement and evaluate immersive collaborative virtual environments. For that, two different scenarios were prepared. First, virtual office, explored text editing by multiple users within virtual reality. The second scenario focused on educational potential of collaborative virtual reality. Data from 30 participants were gathered during the user study. They …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Oponent: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma