Theses 

Architekt Jan Schmoranz 1857-1899. Život a dílo – Tomáš Kořínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Tomáš Kořínek

Bakalářská práce

Architekt Jan Schmoranz 1857-1899. Život a dílo

The Architect Jan Schmoranz 1857-1899. Life and Work

Anotace: Bakalářská práce se zabývá životem Jana Schmoranze, architekta a stavitele, který žil v druhé polovině 19. století ve východočeské obci Slatiňany. Je rozdělena na pět kapitol a mapuje prameny a literaturu k danému tématu, dále osobní život, Janovo působení ve spolcích, architektonický přínos a závěrem přináší chronologický soupis prací, které za svůj krátký život dokázal tento architekt navrhnout či postavit. Práce přináší vhled do neprobádané oblasti života spolků ve Slatiňanech na konci 19. století, protože Jan byl velmi aktivním členem a zakladatelem mnoha z nich. Přináší v mnohém překvapivé výsledky ohledně nejznámější Janovy práce, tedy knížecích maštalí ve Slatiňanech, a vyvrací zažité informace o Janově autorství této stavby. Celkově však práce vytváří souhrnný pohled na dosud nesepsaný život tohoto muže.

Klíčová slova: Jan Schmoranz, Slatiňany, Auersperg, hřebčín, architektura

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
  • Oponent: PhDr. Veronika Středová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 18:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz