Bc. Eva HRONOVÁ

Master's thesis

Jazyk a styl románu Ivana Landsmanna Pestré vrstvy

The language and style of Ivan Landsmann's novel Pestré vrstvy (Colourful layers)
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na jazykovou analýzu prozaického debutu autora Ivana Landsmanna Pestré vrstvy (1999), a to s přihlédnutím ke specifickým jazykovým prostředkům a jejich funkci v textu. Teoretická část je věnována stručné charakteristice funkčního stylu umělecké literatury, jeho textové a jazykové výstavbě. Následuje část týkající se diferenciace a stratifikace národního jazyka. Náplní druhé …more
Abstract:
The final thesis is focused on a linguistics analysis of the debut Pestré vrstvy (Colourful layers; 1999) by Ivan Landsmann. The attention is also payed to specific linguistics forms and their function in the text. The theoretical part deals with a short characterization of functional style of artistic literature and textual and linguistics composition. The part about differentiation and stratification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 17609

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRONOVÁ, Eva. Jazyk a styl románu Ivana Landsmanna Pestré vrstvy. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Master programme / field:
Philology / Czech studies

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 03ll8p 03ll8p/2
29/4/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29/4/2011
Bulanova, L.
3/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.