Bc. Veronika Holcová

Diplomová práce

Konflikt v Deltě Nigeru: potenciál surovinového konfliktu

Conflict in the Niger Delta: potential of resource conflict
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konfliktem v Deltě Nigeru, a to především jeho surovinovou dimenzí. Hlavním cílem práce je detailně popsat ten-to dlouhotrvající konflikt s důrazem na konfliktní suroviny a potenciál konfliktu do budoucna. Zároveň se tato práce zaměřuje na proměny konfliktu s přechodem k demokratickému režimu země. Konkrétně jsou představeni jednotliví aktéři, dynamika a intenzita. Důraz je …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the conflict in the Niger Delta, especially its resource dimension. The main goal of this work is to describe in detail this long-lasting conflict with emphasis on conflict resources and potential of the conflict in the future. At the same time, this work fo-cuses on transforming the conflict with the transition to the country´s democratic regime. Specifically, actors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia