Miriama Vincúrová

Bakalářská práce

Predmet, obsah, subjekty a vznik obchodnoprávnych vzťahov

Subject matter, content, subjects and constitution of business-law relations
Abstract:
This bachelor thesis examines the importance of commercial law relations and their comparison. The first chapter presents an overview of commercial law relations and ways of their formation. The second chapter describes the elements of these relations. The third chapter analzyes the Slovak and Czech business-law legislation on the basis of their comprison.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá významom obchodnoprávnych vzťahov a ich komparáciou.Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou obchodnoprávnych vzťahov a spôsobmi ich vzniku. Druhá kapitola popisuje prvky týchto vzťahov a spôsobmi ich vzniku. Tretia kapitola analyzuje slovenskú a českú právnu úpravu záväzkových vzťahov na základe komparácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Milada Nôtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma