Mgr. Eliška Ondrášková

Diplomová práce

Vztah Stress-Related growth, optimismu a proaktivního zvládání u osob po partnerském rozchodu

The relations between Stress-Related growth, optimism and proactive coping occurring in the partnership breakup
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce bylo prozkoumat souvislosti mezi Stress-Related growth („rozvoj navozený stresem“) u partnerských rozchodů, proaktivním zvládáním a optimismem jako explanačním stylem. V rámci práce nás zajímaly také vztahy mezi Stress- Related growth (SRG) a vybranými sociodemografickými charakteristikami a aspekty vztahu/rozchodu. Koncept SRG definujeme jako pozitivní změny, která nastávají …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis was to explore the link among Stress-Related growth in partnership break-ups, proactive coping and optimistic explanatory style. We were as well interested in relations between Stress-Related growth (SRG) and selected sociodemographic characteristics and aspects of the relationship/breakup. SRG concept is defined as positive changes that occur after having experienced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta