Theses 

Dějiny gymnázia v Lounech v letech 1968–1989 – Bc. Alena Kubíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Kubíčková

Bakalářská práce

Dějiny gymnázia v Lounech v letech 1968–1989

The history of high school in Louny during the years 1968-1989

Anotace: Tématem této bakalářská práce jsou Dějiny gymnázia v Lounech v letech 1968 – 1989. Na začátku této práce nalezneme popis metodologie. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z toho první tři kapitoly jsou věnovány historickému kontextu a výzkumné šetření obsahuje čtvrtá kapitola. V historickém kontextu své práce se pokouším nastínit vývoj dějin školství v Československé republice, a to od roku 1948 do roku 1989 a následně se zaměřím na vývoj gymnázií v tomto období. Další kapitolou jsou základní údaje o městu Louny a o historii školství v něm. Hlavní částí práce, kde probíhá výzkumné šetření, nalezneme historii samotného gymnázia, a to od jeho založení do roku 1989. Cílem mé bakalářské práce je zmapovat dění na Lounském gymnáziu v období normalizace.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is The history of the grammar school in Louny between 1968 and 1989. At the beginning of this thesis we can find description of methodology. This thesis is divided into four main chapters – first three chapters are about historical context and in the fourth one there is the research survey. In the historical context of my thesis I am trying to show the historical development of the educational system in the Czech republic between 1948 and 1989. And then I will focus on the development of grammar schools in this era. In the next chapter I will focus on basic data about Louny and about the history of educational system in this town. The main part is the research survey where we can find a history of the grammar school itself since its establishment till 1989. The goal of my bachelor thesis is to plot events on the grammar school of Louny in the era of normalization.

Klíčová slova: gymnázium, dějiny školství, Louny, komunismus, školské zákony, učitel, grammar school, history of the educational system, communism, school laws, teacher

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz