Bc. Alena Kubíčková

Bachelor's thesis

Dějiny gymnázia v Lounech v letech 1968–1989

The history of high school in Louny during the years 1968-1989
Anotácia:
Tématem této bakalářská práce jsou Dějiny gymnázia v Lounech v letech 1968 – 1989. Na začátku této práce nalezneme popis metodologie. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z toho první tři kapitoly jsou věnovány historickému kontextu a výzkumné šetření obsahuje čtvrtá kapitola. V historickém kontextu své práce se pokouším nastínit vývoj dějin školství v Československé republice, a to od roku …viac
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is The history of the grammar school in Louny between 1968 and 1989. At the beginning of this thesis we can find description of methodology. This thesis is divided into four main chapters – first three chapters are about historical context and in the fourth one there is the research survey. In the historical context of my thesis I am trying to show the historical development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta