Bc. Dominika Packová

Diplomová práce

Purkrechtní registra obce Černé Hory 1540-1721

Land Registry of Černá Hora 1540-1721
Anotace:
Tato práce se věnuje purkrechtním registrům Černé Hory z let 1540 - 1721. Cílem bylo zpřístupnění zápisů formou katalogového hesla. Prostor je věnován kodikologickému, diplomatickému a paleografickému rozboru. Samostatné kapitoly jsou věnované městským a vrchnostenským úředníkům.
Abstract:
This thesis is devoted to the Land Registry of Černá Hora from 1540 to 1721. The goal was presented its records as catalog headworks. It also contains codicological, diplomatic and paleographical analysis. Own chapters are dedicated to municipality and estate officers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta