Bc. Petra Tomovičová

Bakalářská práce

Vzdělávání žáka se sluchovým postižením na druhém stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu

Education of a pupil with hearing impairment in the mainstream upper elementary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast sluchového postižení a osoby, které toto postižení mají. V první části jsou uvedeny teoretické informace o významu sluchu, klasifikaci, způsobech diagnostiky a možnostech kompenzace sluchové vady, také jsou zde představeny možnosti vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Následuje část praktická, jež si klade za cíl zanalyzovat dopad vzdělávání a kontaktu s intaktní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the issues of hearing impairment and people with hearing impairment. The first part of thesis provides theoretical information about the importance of hearing, classification, diagnostic methods and compensation options for hearing impairment. Also the possibilities of educating children with hearing impairment are introduced. First, theoretical, part is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta