Bc. Barbara Nováková

Bakalářská práce

Kultura Castro v Galicii a její asimilace s římskou říší

Galician Castro Culture and It's Assimilation with Roman Empire
Anotace:
Tato práce se snaží popsat všechny aspekty galicijské kultury Castro a sledovat postupný proces romanizace na tomto území. Proces romanizace je sledován na náhodně vybraných lokalitách rozmístěných po celém severozápadě Iberského poloostrova.
Abstract:
This thesis is trying to describe all aspects of Galician Castro culture and observe it's gradual process of romanization. The romanization is being observed on accidentaly picked settlements placed all over northwest of Iberian Peninsula.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie