Theses 

Význam získávání a výběru pracovníků v rámci řízení lidských zdrojů – Bc. Iveta Řípová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta Řípová

Bakalářská práce

Význam získávání a výběru pracovníků v rámci řízení lidských zdrojů

The importance of recruiment and selection of workers within the human resources management

Anotace: Práce se zabývá významem získávání a výběru pracovníků v rámci řízení lidských zdrojů. Nejprve je problematika posouzena z hlediska odborné literatury. Následně se práce zabývá problematikou z praktického hlediska, posouzením postupů ve vybrané firmě AB. Závěrem jsou postupy zhodnoceny a navrhnuta zlepšení.

Abstract: The thesis deals with the importance of recruitment and selection of workers within human resources management. First is the issue examined in terms of literature. Subsequently, the work deals with the issue from a practical point of view, by assessment of the procedures in selected company AB. Finally, the procedures are being reviewed and improvements are being suggested.

Klíčová slova: Pracovník, zaměstnanec, získávání, výběr, talent, adaptace, personální oddělení, řízení lidských zdrojů Worker, employee, recruitment, selection, adaptation, human resources, human resources managemant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz