Bc. Vladimír Jung

Bakalářská práce

Vedení týmu a týmová práce v konkrétním podniku

Team management and teamwork at a specific company
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je výkon týmu a jeho hodnocení v pracovním procesu provozního týmu banky v kartovém centru České spořitelny, s.r.o. V teoreticko-metodologické části jsou obsaženy dvě kapitoly. První kapitola se zabývá samotným pracovním týmem, jeho formováním, nastavení cílů, týmovým rolím a funkcí vedoucího týmu. Závěr kapitoly je věnován definici efektivního týmu. Dále jsem popsal činnosti …více
Abstract:
The topic of this Bachelor´s Thesis is the team's performance and its evaluation in the process of operating team in Card center of Czech Savings Bank, Ltd. The theoretical and methodological section includes two chapters. The first chapter deals with the work team itself, its formation, setting objectives, team roles and functions of team leader. Conclusion of the chapter is devoted to the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Vladimír Hosták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma