Ing. Aleš Bělík

Diplomová práce

Okružní křižovatka v Lovosicích na silnici I/15 a MK Terezínská

The traffic roundabout in Lovosice on road I/15 and urban road Terezínská
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem okružní křižovatky. Křižovatka se nachází v obci Lovosice na silnici I/15 a MK v ulici Terezínská. Byla zpracována na úrovni dokumentace pro stavební povolení.
Abstract:
This work deals with designing roundabout. Intersection is in city Lovosice on road I/15 and urban road in street Terezínská. It was prepared at the documentation for building permint.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bělík, Aleš. Okružní křižovatka v Lovosicích na silnici I/15 a MK Terezínská. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera