Martin HEJTMÁNEK

Bakalářská práce

Kogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadů

Cogeneration Technologies in Municipal Wastes Incinerators
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kogenerační technologii ve spalovnách komunálního odpadu. V první části práce je provedeno obecné seznámení s problematikou kogenerace a popsán princip výroby elektrické energie a tepla. Dále je zde shrnuta legislativa ČR zabývající se energetickým využitím komunálního odpadu. V hlavní části práce je posouzena vhodnost využití kogenerace ve spalovnách odpadů …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on cogeneration technology in municipal waste incinerators. The first part is a general introduction to the issue of cogeneration and described the principle of electricity and heat production. The following is a summary of Czech legislation dealing with municipal waste energy recovery. The main part evaluates the suitability of cogeneration in waste incineration plants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Raková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJTMÁNEK, Martin. Kogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/