Theses 

Dívka s perlou - obraz, historická próza, film – Mgr. Eva Hálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Eva Hálková

Bakalářská práce

Dívka s perlou - obraz, historická próza, film

Girl With a Pearl Earring - the painting, the historical novel and the film adaptation

Anotace: Tato diplomová bakalářská práce pojednává o Vermeerově obraz Dívka s perlou. Postihuje její možný reálný vznik, život a dílo umělce, fiktivní verzi spisovatelky Tracy Chevalier a film Dívka s perlou režiséra Webbera natočený na základě knižní předlohy. Přináší přiblížení styčných bodů práce historika a beletristy a popisuje přístup kritiky z řad recenzentů i odborné veřejnosti k oběma adaptacím. Hovoří rovněž o reakci ze strany filmové teorie, která se vymezuje vůči kritice. V rpůběhu celé práce je skloňován vztah historiografie a umělecké interpretace.

Abstract: This diploma work is about Vermeer´s painting A Girl With the Pearl Earring, its real origin, the life and work of the artist, the imaginary version of the writer Tracy Chevalier and a movie based on the book by the director Peter Webber. It brings a close-up to the points in common in the way the historian and the writer work. It also describes a position of both reviewers and experts to both adaptations. Last but not least it discusses the reaction of the film theory, which opposes the critique. During the whole text there is a reflection of the relationship between historiography and the artistic interpretation.

Klíčová slova: Vermeer, Dívka s perlou, Tracy Chevalier, adaptace, historik, beletrista, film

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz