Denisa Schvachová

Bachelor's thesis

Koncept náboženské tolerance v myšlení raně novověké Evropy

The Concept of Religious Toleration in the Early Modern Europe
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na vývoj a proměnu konceptu náboženské tolerance od počátku křesťanství, podrobněji je pak rozebrána v době vzniku protestantských proudů, kdy se rozpadá křesťanská jednota. Jsou představeny různé důvody pro toleranci či intoleranci prosazované jednotlivými reformátory, ale i katolickými představiteli. Také jsou nastíněny okolnosti, které vedly k počátkům vnímání náboženské tolerance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schvachová, Denisa. Koncept náboženské tolerance v myšlení raně novověké Evropy. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Philosophy / Religious Studies