Mgr. Anastasia Korovina

Diplomová práce

Method and system to increase productivity of IPC users using Watson Analytics and IBM SPSS

Method and system to increase productivity of IPC users using Watson Analytics and IBM SPSS
Anotace:
Hlavný cieľ tejto práce je navrhnúť interaktívne panely pre IPC užívateľov používajúcich Watson Analytics. Kapitola prehľadu zahŕňa bežný postup práce a prostredí, ktoré boli použité na dovŕšenie cieľa. Proces a výsledok výzkumu potrebného na identifikáciu IPC nástrojov je popísaný v kapitole číslo 3. Implementačná časť popisuje návrh systému. V evaluačnej časti je prezentované hodnotenie z pohľadu …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to develop interactive dashboards for IPC users using Watson Analytics. The overview chapter covers the common approach of work andenvironment that was used to reach the goal. Process and results of the research, needed to identify IPC tool to focus on, are shown inthe Chapter 3. The implementation part describes the design of thesystem. In the evaluation part, feedback …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Vlach, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.