Theses 

Method and system to increase productivity of IPC users using Watson Analytics and IBM SPSS – Mgr. Anastasia Korovina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Anastasia Korovina

Diplomová práce

Method and system to increase productivity of IPC users using Watson Analytics and IBM SPSS

Method and system to increase productivity of IPC users using Watson Analytics and IBM SPSS

Anotace: Hlavný cieľ tejto práce je navrhnúť interaktívne panely pre IPC užívateľov používajúcich Watson Analytics. Kapitola prehľadu zahŕňa bežný postup práce a prostredí, ktoré boli použité na dovŕšenie cieľa. Proces a výsledok výzkumu potrebného na identifikáciu IPC nástrojov je popísaný v kapitole číslo 3. Implementačná časť popisuje návrh systému. V evaluačnej časti je prezentované hodnotenie z pohľadu užívateľa. Očakávaný výsledok tejto práce je zvýšenie produktivity IPC užívateľov šetrením ich času a zvýšením ich efektívnosti práce.

Abstract: The main goal of this thesis is to develop interactive dashboards for IPC users using Watson Analytics. The overview chapter covers the common approach of work andenvironment that was used to reach the goal. Process and results of the research, needed to identify IPC tool to focus on, are shown inthe Chapter 3. The implementation part describes the design of thesystem. In the evaluation part, feedback from the prospective user ispresented. The result of this work is expected to increase the productivity of IPC users by saving their time and increasing efficiency of work.

Keywords: Watson Analytics, SPSS Modeler, ticketing tool, IPC tool, Maximo, dashboard, problem, incident, service request, change

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Vlach, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz