Bc. Helena Bílková, DiS.

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u sester v domácí intenzivní péči

Burnout syndrome of nurses in the intensive homecare
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická se věnuje syndromu vyhoření obecně, jeho vývoji a zvládání. Další větší kapitola seznamuje s domácí péčí a pro srovnání popisuje její fungování v České republice a v Německu, kde byl také výzkum realizován. Praktická část se věnuje analýze získaných dat, zhodnocení cílů diplomové práce a rozboru hypotéz. Metodikou práce je dotazník, ten se skládá …více
Abstract:
The diploma thesis is divided into two parts. The theoretical one deals with occupational burnout generally as well as with its development and managing. The following large chapter introduces home care and for the comparative purposes, it also describes its functioning in the Czech Republic and Germany where the research was performed. The practical part deals with obtained data analysis, diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta