Bc. Markéta Minaříková

Diplomová práce

Srovnání studia andragogiky na Masarykově univerzitě a Florentské univerzitě

Comparison of andragogical studies at Masaryk university and University of Florence
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá studijním oborem Andragogika na Florentské a Masarykově univerzitě. Cílem bylo popsat a analyzovat studium Andragogiky na daných univerzitách, porovnat, v čem je studium podobné, případně v čem se liší. Teoretická část práce definuje především pojmy jako je andragogika a vzdělávání dospělých. Dále mapuje mezinárodní kontext a internacionalizaci v rámci obou univerzit …více
Abstract:
The master's thesis deals with the field of study Andragogy at University of Florence and Masaryk University. The aim was to describe and analyze the study of Andragogy at both universities, to compare what the study is similar and how it differs. The theoretical part mainly defines concepts such as andragogy and adult education. It maps also the international context and internationalization within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika