Radim Quittek

Master's thesis

Rizikový a rozvojový kapitál

Private Equity financing in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá fungováním rizikového a rozvojového kapitálu v České republice. Na tuto problematiku je nahlíženo ze dvou úhlů. První část práce je věnována makroekonomickému zhodnocení současného stavu private equity v České republice. Cílem této části je popsat současný stav, srovnat jej s ekonomikami s rozvinutým private equity trhem a vyvodit doporučení, která povedou k rozvoji tohoto …viac
Abstract:
Diploma thesis aims to describe the current state of the Private Equity financing in the Czech Republic. This issue is viewed from two angles. The first part is devoted to macro-economic assessment of the current state of Private Equity in the Czech Republic. It aims to describe the current situation, compare it to economies with a developed private equity market and to draw recommendations that will …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedúci: Josef Valach
  • Oponent: Tomáš Krabec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23594