Mgr. Petra Juráková

Bakalářská práce

Rizikové faktory pro úspěch či selhání léčby anizometropické amblyopie

Risk factors for the success or failure of treatment anisometropic amblyopia
Anotace:
V první části práce se zaměřuji na vývoj zraku a jeho rozdělení. Dále se věnuji hlavní problematice ve vývoji zraku a to je amblyopie. Amblyopie se týká špatného vidění způsobeného abnormálním zrakovým vývojem a abnormální zrakovou stimulací. V poslední části jsem se zabývala rizikovými faktory léčby anizometropické amblyopie. Znalost těchto rizikových faktorů by mohla pomoci odhalit pacienty, u kterých …více
Abstract:
In the first part of the work I focused on the development of vision and its distribution. In addition to this, I deals with the issues in the development of vision and this is amblyopia. Amblyopia concerns with poor vision caused by abnormal visual development and abnormal visual stimulation. In the last part I focused on the risk factors treatment anisometropic amblyopia. Knowledge of these risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
  • Oponent: MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie