Theses 

ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR - JE SOUČASNÝ SYSTÉM EFEKTIVNÍ? – Jana Šantorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství

Jana Šantorová

Bakalářská práce

ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR - JE SOUČASNÝ SYSTÉM EFEKTIVNÍ?

Analysis of the financing of tertiary education in Czech Republic - Is the effective system?

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou financování vysokoškolského vzdělávání v ČR a je souhrnným pohledem na efektivnost financování samotného terciárního systému a jeho legislativní úpravu. Teoretická část se zabývá přiblížením českého systému terciárního vzdělávání a je celistvým podkladovým rámcem samotné analýzy. V analytické části nechybí aplikace vlastního příkladu. Ten ztotožňuje rizika a náklady firmy s existujícími náklady pro studenty a také s rizikem, kterým je nejistý výsledek jejich úspěchu či uplatnitelnosti jakožto absolventů. Konfrontuje tak existenci zcela veřejného financování. V práci nechybí prvek mezinárodního srovnání v podobě komparace se systémy fungujícími v Rakousku a ve Spojeném království, ve kterých následně nalézá komponenty použitelné v českém terciárním systému.

Abstract: The presented bachelor thesis deals with the analysis of financing academic education in the Czech Republic and is a summary look at the efficiency of the tertiary funding system and its legislation. The theoretical part deals with the approximation of the Czech system of tertiary education and is a comprehensive underlying framework of the analysis. The analytical part is not missing the aplication of the own example. It identifies business risks and costs with existing costs for students and the risk of unsure of the outcome of their success or employability as graduates. It confronts the existence of an entirely public funding. The bachelor thesis is not missing element of the international comparison in form of comparing systems operating in Austria and the United Kingdom, in which subsequently finds components applicable in the Czech tertiary system.

Klíčová slova: Česká republika, školné, Spojené království, terciární vzdělání, Rakousko, finanční podpora studentů, systém financování vysokoškolského vzdělávání

Keywords: United Kingdom, Austria, Czech Republic, fees, student support, financial system of tertiary education, tertiary education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Dalibor Dočkal
  • Oponent: František Petrášek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32087

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:27, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz