Bc. Petra Mikušová

Master's thesis

Ligandy rozpoznávající alternativní struktury DNA: studium vazby ligand-DNA v roztoku a na elektricky nabitých površích a vliv na viabilitu buněk

Ligands recognizing alternative DNA structures: studies of ligand-DNA binding in solution and at electrically charged surfaces and the influence on cell viability
Anotácia:
Sekvence DNA bohaté na guanin mohou vytvářet alternativní struktury tzv. guaninové kvadruplexy (G4). G4 mohou být stabilizovány interakcí s nízkomolekulárními látkami tzv. G4 ligandy. V určitých případech může mít stabilizace těchto struktur za důsledek zástavu buněčného cyklu nebo navození apoptotických dějů u nádorových buněk, čehož lze potenciálně využít k terapeutickým účelům. DNA ligandy mohou …viac
Abstract:
Guanin rich sequences of DNA can create alternative structures so-called guanine quadruplexes (G4). G4 can be stabilized by the interaction with low molecular weight substances so-called G4 ligands. In certain cases, stabilization of these alternative structures may cause cell cycle arrest and induct apoptotic processes in tumour cells, what can potentially be used in antitumour therapeutic strategies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.