Theses 

Integrace Facebook Connect a Google OpenID/OAuth pro portál GateIn – Bc. Matej Kobza

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Matej Kobza

Diplomová práce

Integrace Facebook Connect a Google OpenID/OAuth pro portál GateIn

Facebook Connect and Google OpenID/OAuth2 integration for GateIn portal

Abstract: In my diploma thesis I deal with problems of authentication of accounts from social networking sites such as Google+, Facebook and Twitter. Finding the optimal solution, that could be later added to the GateIn portal implementation. Finally, by creating the basic mechanism of authentication and designing demo portlets that access the protected resources of Google or Facebook side. I analyse technologies such as OpenID, OAuth and OpenSocial, which could be potential solutions to this problem. I compare and select ideal solution of given problem. A substantial part of my work is devoted to implementation of portlets communicating with Google and Facebook.

Abstract: Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám problematikou prihlasovania pomocou účtov sociálnych sietí ako sú Google+, Facebook či Twitter. Nájdením optimálneho riešenia, ktoré by bolo neskôr pridané do implementácie portálu GateIn. Na záver vytvorením základného mechanizmu prihlasovania a návrhom demo portletov, ktoré pristupujú k zabezpečeným zdrojom na strane Google alebo Facebook. Rozoberám technológie ako OpenID, OAuth či OpenSocial, ktoré by mohli byť potenciálnymi riešeniami daného problému. Porovnávam a vyberám ideálne riešenie. Podstatná časť mojej práce je venovaná samotnej implementácii portletov, ktoré komunikujú so službami Google a Facebook.

Klíčová slova: GateIn, OAuth 2.0, OpenID, OpenSocial, Autentizácia, PortletBridge, Portlet

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Slavíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz