Bc. Matej Kobza

Diplomová práce

Integrace Facebook Connect a Google OpenID/OAuth pro portál GateIn

Facebook Connect and Google OpenID/OAuth2 integration for GateIn portal
Abstract:
In my diploma thesis I deal with problems of authentication of accounts from social networking sites such as Google+, Facebook and Twitter. Finding the optimal solution, that could be later added to the GateIn portal implementation. Finally, by creating the basic mechanism of authentication and designing demo portlets that access the protected resources of Google or Facebook side. I analyse technologies …více
Abstract:
Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám problematikou prihlasovania pomocou účtov sociálnych sietí ako sú Google+, Facebook či Twitter. Nájdením optimálneho riešenia, ktoré by bolo neskôr pridané do implementácie portálu GateIn. Na záver vytvorením základného mechanizmu prihlasovania a návrhom demo portletov, ktoré pristupujú k zabezpečeným zdrojom na strane Google alebo Facebook. Rozoberám technológie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Slavíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.