Bc. Dušan Hrstka

Diplomová práce

Sociální izolace obyvatel Suburbia

Social Isolation of Suburb Inhabitants
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá vztahem mezi odloučenou suburbánní lokalitou a sociální izolací jejich rezidentů. Odloučení představuje složku sociální exkluze, kdy se skupina obyvatel sociálně separuje od majoritní společnosti. Tato separace na sociální úrovni je doprovázena i separací prostorovou. V případě středních tříd má tato prostorová separace podobu účasti na suburbanizačním procesu. Lidé se stěhují …více
Abstract:
This contribution deals with the relationship between a separated suburban locality and social exclusion of its residents. Separation means part of social exclusion, when group of inhabitants separates from major society. This social separation is accompanied with space separation. In the case of middle class this space separation takes part in suburban process. People move from city centers to their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií