Bc. Markéta PĚČKOVÁ

Diplomová práce

Zahraniční politika Uzbekistánu po rozpadu Sovětského svazu

Uzbek foreign policy after Soviet union break up
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zahraniční politiky Uzbekistánu od roku 1991 do současnosti. Pracuji zde s teorií sociálního konstruktivismu, skrze kterou se snažím najít kontinuitu ve zdánlivě nesourové uzbecké zahraniční politice. V teoretické části pracuji s teorií sociálního konstruktivismu a konceptem identit, tvorby norem a konstrukcí národních zájmů, kterým se podrobně věnuje Alexandr …více
Abstract:
This thesis analyzes the foreign policy of Uzbekistan from 1991 to the present. I work here with the theory of social constructivism, through the theory I try to find continuity in a discontinuous Uzbek foreign policy. The theoretical part deals with the theory of social constructivism and identity concepts, norms and the construction of national interests, which are addressed in detail Alexander Wendt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚČKOVÁ, Markéta. Zahraniční politika Uzbekistánu po rozpadu Sovětského svazu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/