Bc. Miroslav Elfmark

Diplomová práce

Využití laserinterferometru Renishaw při polohování výrobních zařízení s využitím norem řady ČSN ISO 230

Use of Renishaw Laserinterferometr for Positioning Production Machine According Standards ČSN ISO 230
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjištění pracovní přesnosti univerzální frézky FHW-50PD při jejím polohování ve dvou osách dle normy řady ČSN ISO 230. Teoretická část popisuje principy měření laserinterferometru, lineárního měření a ISO norem 230-1 a 2, které se zaměřují na měření přesnosti výrobních zařízení a vyhodnocování výsledků. V praktické části se řeší polohování a měření laserinterferometrem Renishow …více
Abstract:
The aim of the thesis is to detect the working precision universals milling machine FHW-50PD during its positioning in two axes according to the standards CSN ISO 230. Theo-retical part describes the principles of laser interferometer measurement, linear measurement and standards and ISO 230-1 and 2, which focus on the measurement precision manufacturing equipment and their evaluation. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Vladimír Pata

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Elfmark, Miroslav. Využití laserinterferometru Renishaw při polohování výrobních zařízení s využitím norem řady ČSN ISO 230. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe