Theses 

Business Valuation - Budweiser Budvar, National Corporation – Václav Holeček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Václav Holeček

Diplomová práce

Business Valuation - Budweiser Budvar, National Corporation

Ocenění podniku - Budějovický Budvar, národní podnik

Anotace: Cíl této diplomové práce je ocenění podniku Budějovický Budvar, n.p. k datu 1. 8. 2013 za účelem prodání zatím neznámu kupci. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány veškeré důležité teoretické aspekty a metody oceňování podniku užité v této práci. Ve druhé, praktické, části je teorie aplikována na příslušnou společnost. Nejdříve je představen Budějovický Budvar a poté následuje jeho strategická a finanční analýza, generátory hodnoty a finanční plán. Hlavní metodou oceňování použitou v této práci je dvoufázová metoda diskontovaných peněžních toků. Jako doplňková metoda je pak použita metoda odvětvových multiplikátorů.

Abstract: The goal of this master thesis is to appraise Budweiser Budvar, national corporation to 1st August 2013 with the purpose of selling the company to an unknown potential buyer. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, all the important theoretical aspects are defined and methods for business valuation used in this thesis are described. In the second -- practical -- part, theory is applied to the particular company. Firstly, the appraised company is introduced followed by its strategic and financial analysis, value generators, and financial plan. The core valuation methods used are the two phase discounted free cash flow method and method based on industry multiples.

Klíčová slova: finanční analýza, strategická analýza, metoda DCF, pivo, Budějovický Budvar, generátory hodnoty, finanční plán, Metody oceňování podniku

Keywords: financial analysis, discounted cash flow, strategic analysis, Budweiser Budvar, value generators, financial plan, Business valuation methods, pivo

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Hana Scholleová
  • Oponent: Jiří Kotáb

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38800

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:48, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz