Theses 

Comparison of business support for start-ups in the Czech Republic and the Republic of Korea – Bc. Eliška Kozáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška Kozáková

Diplomová práce

Comparison of business support for start-ups in the Czech Republic and the Republic of Korea

Porovnání podpory podnikání začínajících start-upových společností v České republice a Korejské republice

Anotace: Diplomová práce se zabývá porovnáním podpory podnikání ve start-upech v České republice a v Korejské republice. V úvodní části práce je vymezena základní terminologie. Dále jsou popsány možnosti podpory podnikání v jednotlivých zemích a následně v empirické části jsou provedeny komparace získaných dat a indexů spolu s analýzou vybraných start-upů. V neposlední řadě je navržena optimální cesta pro startupypři získávání finanční i nefinanční podpory a závěrem je provedena finální komparace se zjištěním, která ze zemí má nastavenou podporu podnikání na lepší úrovni.

Abstract: This diploma thesis contains a comparison of business support for start-ups in the Czech Republic and the Republic of Korea. In the first part, basic terminology is defined. Next follows an overview of the current possibilities of business support a start-up is having in selected countries. In the empirical part, a comparison based on acquired data and international indexes is made together with an analysis of selected start-ups. This thesis is concluded with a proposal of an optimal way of gaining financial and nonfinancial support for start-ups. A final comparison defining the country with a better level of business support is made.

Klíčová slova: Start-up, andělský investor, finanční a nefinanční podpora podnikání, rizikový kapitál, Česká republika, Korejská republika

Keywords: business angel, venture capital, Start-up, financial and nonfinancial support, Czech Republic, Republic of Korea

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
  • Oponent: Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58936 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 11:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz