Bc. Lucie Ondrůšková

Bakalářská práce

Školní poradenské pracoviště. O jednom z příkladů dobré praxe

School counseling center. About one of the examples of good practice
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice fungování školních poradenských pracovišť v základních školách České republiky. Teoretická část se zabývá historickým vývojem i současnou situací školního poradenství a detailně popisuje uspořádání školního poradenského pracoviště. Cílem empirické části je popsat, jak konkrétně funguje vybrané školní poradenské pracoviště.
Abstract:
This thesis deals with functioning of school counseling centers in elementary schools of Czech republic. The theoretical part describes the historical development and current situation of school counseling and describes the detail design of the counseling workplace. The goal of the empirical part is to describe how the selected school counseling center works.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta