Mgr. Bc. Adéla Štromajerová

Bakalářská práce

Future Prospects of English in India

Future Prospects of English in India
Anotace:
Tato práce nabízí sociolingvistický pohled na angličtinu v Indii a její budoucnost. Demonstruje, že status indické angličtiny se neustále vyvíjí. Budoucnost angličtiny v Indii je analyzována a je dokázáno, že angličtina bude v Indii přítomná i v budoucnu. Dále se usuzuje, že indická angličtina by se v budoucnu měla přesunout do fáze, ve které bude uznána oficiální místní jazykovou normou a bude kodifikována …více
Abstract:
This thesis offers a sociolinguistic view on Indian English and its future. It shows that the status of English in India has been changing constantly throughout the centuries of its use. When analysing the future development of Indian English it is demonstrated that English will be present in India also in the future. It is also argued that Indian English is supposed to move to the phase when it will …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alice Rubášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura