Theses 

Obnovení a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků – Pavel Kolačanský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Pavel Kolačanský

Bachelor's thesis

Obnovení a rekonstrukce smazaných dat a dat z poškozených disků

Reaparation of Damaged Data from Disc

Abstract: Cílem této práce je řešit problém ztráty dat. Stále častěji dochází ke ztrátě dat, a tudíž se musí data obnovovat což je velmi nákladné a složité řešení. První část bakalářské práce uvádí teoretické principy a postupy používané při obnově dat. Část druhá prezentuje praktickou realizaci obnovy dat. Dále obsahuje mnou navržené řešení jak dosáhnout obnovy dat, aniž by uživatel musel kontaktovat specializovanou firmu.

Abstract: Sense of this Bachelor´s Thesis is to solve problem of missing data. More often happens that users lost their data therefore they need to be restored which is very expensive and difficult solution. The first part of this Bachelor´s Thesis features theoretic principles and procedures used by restoring data. Part two presents practical implementation of restoring data. Next it contains a solution designed by me how to restore data without contacting a specialized organization.

Keywords: Disk, chyba, obnova, optický disk, pevný disk, program, rekonstrukce, Disc, fail, restoration, optical disc, hard disc, reconstruction

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Jan Gottfried
  • Reader: Gita Kotrlová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 00:31, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz