Ondřej Scholz

Master's thesis

Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Social Media Marketing Focusing on Tourism
Abstract:
Diplomová práce s názvem Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá obecné předpoklady pro rozvoj sociálních médií s ohledem na rozvoj internetu a jednotlivé druhy současných sociálních médií. Druhá část práce je zaměřena na specifika marketingu cestovního ruchu. V této druhé části jsou dále analyzovány vybrané marketingové aktivity subjektů …more
Abstract:
Master's thesis called Social Media Marketing Focusing on Tourism is devided into two parts. The first part examines general conditions for development of social media with regard to development of the internet and individual types of contemporary social media. The second part is focused on specifics of the tourism marketing. In this second part are also analyzed selected marketing activities of business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Martin Vaško
  • Reader: Jana Valentová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46003